Trường THCS Vĩnh Tế kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11