• Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ Trách Đội - Tổ Trưởng Tổ Văn Phòng
  • Điện thoại:
   0984142060
  • Email:
   binh_c2vinhtecd@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Thạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0917007870
  • Email:
   thanh_c1dnuisamcd@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0916466635
  • Email:
   tam1_c2vinhtecd@angiang.edu.vn
 • Lê Thúy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   0969556501
  • Email:
   lethuyngoc000@gmail.com
 • La Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Email:
   lathanhtuyen2015@gmail.com
 • Hồ Hữu Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng - Phó Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0918999408
  • Email:
   huuvuongcd@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 125