• Tạ Ngọc Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   minhthutangoc@gmail.com
 • Phạm Minh Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phamminhtrieu009@gmail.com
 • Nguyễn Văn Khỏi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV Ban kiểm tra
  • Điện thoại:
   0352879973
  • Email:
   khoi_c2vinhtecd@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư Chi đoàn
  • Email:
   minhnhut14si@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 125