• Đỗ Thị Thảo Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0335754404
  • Email:
   dtthaoduycd39st@gmail.com
 • Võ Hoàng Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   vohoangkhiemvt@gmail.com
 • Tạ Ngọc Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   minhthutangoc@gmail.com
 • Thiều Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0971992314
  • Email:
   thieuvanphi0971@gmail.com
 • Phạm Văn Giỏi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988989827
  • Email:
   phamvangioi80@gmail.com
 • Phạm Minh Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phamminhtrieu009@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365382821
  • Email:
   nguyenvantuongns@gmail.com
 • Nguyễn Văn Khỏi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV Ban kiểm tra
  • Điện thoại:
   0352879973
  • Email:
   khoi_c2vinhtecd@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Phó CT CĐ - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0387070910
  • Email:
   ngthhoa1981@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984142060
  • Email:
   binh_c2vinhtecd@angiang.edu.vn
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 01 : 147